АДР Курсове

Фирма Волан ЕООД организира и провежда курс за професионално обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари. Курсът е с продължителност шест дни. Занятията се провеждат в специализиран кабинет, с квалифициран преподавател според изискванията на ИА "Автомобилна администрация" към МТ. Курсистите придобиват квалификация по специалностите:


Цени за първоначално придобиване на документ.

Вид на курса Норматив
1. Основен курс 18 учебни часа
2. Превоз на опасни товари в цистерни 12 учебни часа
3. Превоз на взривни вещества и изделия 8 учебни часа
4. Превоз на радиоактивни материали 8 учебни часа