Шофьорски Курсове


Категория: А

Учебни часове 20 учебни часа
Превозно средство Suzuki SV650
Изисквания Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от кат. "А" има право да управлява мотоциклет над 650 куб.см Кандидатите трябва да са навършили 24 години.Ако кандидата е употребявал мотоциклет от категория "А2" не по-малко от две години - навършени 20 години и навършени 21 години за управление на триколесни МПС с мощност над 15 kw.  Предоставят се и копие на диплома за минимум основно образование, копие на лична карта, копие на шофьорска книжка, талон и 1 снимка.
Мотоциклети
 за категория „A“

Категория: А1

Учебни часове 20 учебни и 40 теоретични часа
Превозно средство Yamaha 125
Изисквания Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от категория "А1" има право да управлява мотоциклет с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см.Към категория "А1" се приравняват и триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kw. Кандидатите трябва да са навършили 16 години. Предоставят се и копие на диплома за минимум основно образование, копие на лична карта и 1 снимка. Кандидатие подлежат на теоретич ен изпит.
Мотоциклети
 за категория „A1“

Категория: А2

Учебни часове 20 учебни часа
Превозно средство Suzuki GS 500 E
Изисквания Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от категория "А2" има право да управлява мотоциклет до 500 куб.см.. Кандидатите трябва да са навършили 18 години. Предоставят се и копие на диплома за минимум основно образование, копие на лична карта, копие на шофьорска книжка, талон и 1 снимка
Мотоциклети
 за категория „A2“

Категория: В

Учебни часове 31 кормилни и 40 теоритични часа
Превозно средство BMW 250 D, Honda Civic, Peugeot 206, Toyota Corrola, VW Golf 5, VW Passat
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 17 години и 9 месеца, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.
Автомобили
 за категория „B“

Категория: В автоматик

Учебни часове 31 кормилни и 40 теоритични часа
Превозно средство Nissan Micra
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 17 години и 9 месеца, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.
Автомобили
 за категория „B автоматик“

Категория: B1

Учебни часове 40 теоритични и 31 кормилни часа
Превозно средство "AIXAM"
Изисквания Кандидата да има навършени 16 години и 9 месеца, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.
Автомобили
 за категория „B1“

Категория: B+E

Учебни часове 12 кормилни часа
Превозно средство Toyota Corolla с ремарке над 750 кг., VW Golf 5, VW Passat
Изисквания Копие на свидетелство за правоуправление категория "B" и копие на контролен талон, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.
Автомобили
 за категория „B+E“

Категория: С

Учебни часове 14 теоритични и 20 кормилни часа
Превозно средство Mercedes 1117, MAN
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 18 години и да притежава категория „В“, удостоверение за психологическа годност, копие на свидетелство за правоуправление категория "B" и копие на контролен талон, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.
Автомобили
 за категория „C“

Категория: С+E

Учебни часове 4 теоритични и 16 кормилни часа
Превозно средство Mercedes 1117 с ремарке, MAN с ремарке
Изисквания Кандидата трябва да притежава категория „С“, правоспособност - 1 г., навършени 21 г., , справка от КАТ "Нарушител на региона", копие на свидетелство за правоуправление категория "C" и копие на контролен талон, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.
Автомобили
 за категория „C+E“

Категория: D

Учебни часове 6 теоритични и 16 кормилни часа
Превозно средство автобус "MAN", автобус "DAF"
Изисквания Кандидата да има 21 години, категория „С“ и правоспособност 2 г., справка от КАТ "Нарушител на региона", удостоверение за психологическа годност, копие на свидетелство за правоуправление категория "C" и копие на контролен талон, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка.
Автомобили
 за категория „D“

Категория: М

Учебни часове Пълен теоритичен курс
Превозно средство Yamaha
Изисквания Кандидата трябва да има навършени 15 г. и 11 месеца, копие на диплома за завършено основно образование, копие на лична карта, 1 актуална снимка. (по желание на курсистите - часове по управление на МПС "Yamaha" )
Автомобили
 за категория „M“