ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Информация за проекта > Идентификация


В периода от 01.04.2016 г. До 10.07.2016 г. Се проведе кампания по идентифициране на икономически неактивни младежи до 29-годишна възраст. Като краен резултат бяха идентифицирани 60 неактивни младежи, които потвърдиха съгласие да бъдат включени в проекта.