Професионално обучение

Списък на професиите и специалностите

Курс за управление на електрокари и мотокари.
Изисквания: Кандидата да има основно образование, медицинско свидетелство, снимки - 2 бр., лична карта


1. Професия "Продавач - консултант", код 341020,
1.1. Специалност "Продавач - консултант", код 3410201 – втора степен на професионална квалификация;

2. Професия "Оперативен счетоводител", код 344030,
2.1. Специалност "Оперативно счетоводство", код 3440301 – трета степен на професионална квалификация;

3. Професия "Сътрудник в бизнес услуги", код 345040,
3.1. Специалност "Бизнес-услуги", код 3450401 – втора степен на професионална квалификация;

4. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050,
4.1. Специалност "Малък и среден бизнес", код 3450501 – втора степен на професионална квалификация;

5. Професия "Офис - секретар", код 346020,
5.1. Специалност "Административно обслужване", код 3460201 - втора степен на професионална квалификация;

6. Професия "Икономист - информатик", код 482010,
6.1. Специалност "Икономическа информатика", код 4820101 – трета степен на професионална квалификация;

7. Професия "Оператор на компютър", код 482030,
7.1. Специалност "Текстообработване", код 4820301 – първа степен на професионална квалификация;

8. Професия "Електромонтьор", код 522020,
8.1. Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", код 5220209 – втора степен на професионална квалификация;
8.2. Специалност "Електрически инсталации", код 5220210 - втора степен на професионална квалификация.
8.3. Специалност "Електродомакинска техника", код 5220211 - втора степен на професионална квалификация.

9. Професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040,
9.1. Специалност "Топлотехника", код 5220409 – втора степен на професионална квалификация;

10. Професия "Монтьор на транспортна техника", код 525020,
10.1. Специалност "Автотранспортна техника", код 5250201 – втора степен на професионална квалификация;
10.2. Специалност "Пътностроителна техника", код 5250202 – втора степен на професионална квалификация;

11. Професия "Монтьор на подемно-транспортна техника", код 525060,
11.1. Специалност "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601 – втора степен на професионална квалификация;
11.2. Специалност "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602 – втора степен на професионална квалификация;

12. Професия "Работник по транспортна техника", код 525120,
12.1. Специалност "Автобояджийство", код 5251201 – първа степен на професионална квалификация;

13. Професия "Хлебар-сладкар",код 541030
13.1. Специалност "Производство на хляб и хлебни изделия",код 5410301 – втора степен на професионална квалификация;
13.1. Специалност "Производство на сладкарски изделия”,код 5410302" – втора степен на професионална квалификация;

14. Професия "Оператор в производството на облекло",код 542050
14.1. Специалност "Производство на облекло от текстил",код 5420501 – втора степен на професионална квалификация;

15. Професия "Шивач",код 542110
15.1. Специалност "Шивачество",код 5421101 – първа степен на професионална квалификация;

16. Професия "Строител",код 542050
16.1. Специалност "Кофражи",код 5820302 – втора степен на професионална квалификация;
16.2. Специалност "Армировка и бетон",код 5820303 – втора степен на професионална квалификация;
16.3. Специалност "Зидария",код 5820304 – втора степен на професионална квалификация;
16.4. Специалност "Мазилки и шпакловки",код 5820305 – втора степен на професионална квалификация;
16.5. Специалност "Вътрешни облицовки и настилки",код 5820306 – втора степен на професионална квалификация;
16.6. Специалност "Външни облицовки и настилки",код 5820307 – втора степен на професионална квалификация;
16.7. Специалност "Бояджийски работи",код 5820309 – втора степен на професионална квалификация;
16.8. Специалност "Строително дърводелство",код 5820310 – втора степен на професионална квалификация;
16.9. Специалност "Строително тенекеджийство",код 5820311 – втора степен на професионална квалификация;
16.10. Специалност "Покриви",код 5820312 – втора степен на професионална квалификация;

17. Професия "Монтьор на селскостопанска техника",код 621080
17.1. Специалност "Механизация на селското стопанство",код 6210801 – втора степен на професионална квалификация;

18. Професия "Озеленител",код 622020
18.1. Специалност "Парково строителство и озеленяване",код 6220202 – втора степен на професионална квалификация;

19. Професия "Сътрудник социални дейности",код 762020
19.1. Специалност "Социална раота с деца и семейства в риск",код 7620201 – трета степен на професионална квалификация;
19.2. Специалност "Социална раота с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания",код 7620202 – трета степен на професионална квалификация;

20. Професия "Готвач",код 811070
20.1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки",код 8110701 – втора степен на професионална квалификация;

21. Професия "Сервитьор-барман",код 811080
21.1. Специалност "Обслужване на заведения в обществено хранене",код 8110801 – втора степен на професионална квалификация;

22. Професия "Фризьор",код 815010
22.1. Специалност "Фризьорство",код 8150101 – втора степен на професионална квалификация;

23. Професия "Охранител", код 861010,
23.1. Специалност "Банкова охрана и инкасова дейност", код 8610101 – втора степен на професионална квалификация;
23.2. Специалност "Лична охрана", код 8610102 - втора степен на професионална квалификация.
23.3. Специалност "Физическа охрана на обекти", код 8610102 - втора степен на професионална квалификация.

24. Професия "Козметик", код 815020,
24.1. Специалност "Козметика", код 8150201 – втора степен на професионална квалификация;

25. Професия "Заварчик", код 521090,
25.1. Специалност "Заваряване", код 5210901 – втора степен на професионална квалификация;

26. Професия "Пътен строител", код 582060,
26.1. Специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях", код 5820601 – втора степен на професионална квалификация;

27. Професия "Финансист", код 343010,
27.1. Специалност "Банково дело", код 3430101 – втора степен на професионална квалификация;
27.2. Специалност "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102 - втора степен на професионална квалификация.

28. Професия "Монажник на ВиК мрежи", код 582050,
28.1. Специалност "Вътрешни ВиК мрежи", код 5820501 – втора степен на професионална квалификация;
28.2. Специалност "Външни ВиК мрежи", код 5820502 - втора степен на професионална квалификация.

29. Професия "Водач на МПС за обществен транспорт", код 840090,
29.1. Специалност "Вътрешни и международни превози на пътници", код 8400901 – втора степен на професионална квалификация;
29.2. Специалност "Вътрешни и международни превози на товари", код 8400902 - втора степен на професионална квалификация.

30. Професия "Хотелиер", код 811010,
30.1. Специалност "Организация на хотелиерството", код 8110101 – втора степен на професионална квалификация;

31. Професия "Камериер", код 811030,
31.1. Специалност "Хотелиерство", код 8110301 – втора степен на професионална квалификация;

32. Професия "Строител - монтажник", код 582040,
32.1. Специалност "Стомано-бетонни конструкции", код 5820401 – втора степен на професионална квалификация;
32.1. Специалност "Метални конструкции", код 5820402 – втора степен на професионална квалификация;
32.2. Специалност "Сухо стрителство", код 5820403 - втора степен на професионална квалификация.
32.3. Специалност "Дограми и стъклопоставяне", код 5820404 - втора степен на професионална квалификация.