МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БОРСА

Информация за проекта > Младежка трудова борса


На 26 и 27 май 2016 г. В рамките на проект „подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град варна“ по процедура „активни“ на ОП „РЧР“ се проведе младежка трудова борса.

Работодателите, заявили готовност да наемат лица на работни позиции на територията на община варна се срещнаха с младежи, търсещи работа.

Целта на срещата бе да се осъществи непосредствен контакт между двете страни, като фирма „ВОЛАН” ЕООД бе необходимия медиатор между тях. На срещата присъстваха представители на фирмите „РАДО 2009 – Г” – ЕООД, „ЖЕНИ ТРЕЙД“ ЕООД, „ М - ТРАНС“ ООД, „ТОНИ – 3” – ЕООД. Работодателите приветстваха инициативата. Считат че е навременна и полезна за тях, тъй като срещат сериозен проблем с набирането на персонал, поради липса на достатъчно квалифицирани кадри и недостиг на желаещи да работят.