МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА АКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

Информация за проекта > Мотивационни обучения

В периода от 11 до 31 юли се проведе мотивационно обучение за активно търсене на работа на 60 лица от целевата група. Целта на обучението бе младежите да бъдат стимулирани и насочвани да придобият умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. Към придобиване на професионална квалификация и/или заетост. Обучението се проведе по следните теми:


В резултат на проведеното обучение участниците придобиха полезни знания и умения за: