ПОКАНА

Информация за проекта > Покана

Относно:  Участие във встъпителна пресконференция за дейностите заложени по „Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна” 

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция за дейностите заложени по „Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна” Бенефициент – "ВОЛАН" ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на   25.04.2016 г. от 10.00 часа в конферентна зала находяща се на адрес: гр. Варна, ул." Д-р Пискюлиев“ №1,етаж 5. Участие в нея ще вземат представители на фирма „Гуд Уил Консултинг“ ЕООД и екипът по проекта.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост със заложените дейности по проекта. Стойността на проекта е 320 987,70  лв. , срок за изпълнение – 15 месеца – до юни, 2017 г.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изтеглете официалната покана от тук