ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Информация за проекта > Пресконференция


Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

На 25.04.2016 г. от 10.00 часа в конферентна зала находяща се на адрес: гр. Варна, ул." Д-р Пискюлиев“ №1,етаж 5, се проведе пресконференция за дейностите заложени по Проект: „Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна” Бенефициент – "ВОЛАН" ЕООД. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В нея взеха участие представители на фирма „Гуд Уил Консултинг“ ЕООД и екипът по проекта.

Целта на събитието беше да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост със заложените дейности по проекта. Стойността на проекта е 320 987,70 лв., срок за изпълнение – 15 месеца – до юли, 2017 г.

Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.