ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Информация за проекта > Професионални обучения


В периода от 01 август до 31 октомври 2016г. В рамките на проект „подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град варна” се проведоха обучения за придобиване на професионална квалификация на 60 лица от целевата група по следните специалности:


След приключване на професионалните обученията на всички 60 лица е осигурена заетост.