fbpx

Защо да не използваме зимна течност за чистачки през лятото?

Факт е, че температурите навън все по-често започват да ни напомнят за наближаващото лято. Може би вече сте направили всичко необходимо в подготовката на автомобила си за пролетно-летния сезон? А какво направихте със зимната течност за чистачки?

Много млади, а и по-опитни шофьори продължават да използват останалата в резервоара на автомобила зимна течност за чистачки, въпреки че условията навън вече не са зимни. Причината за това е съвсем логична – течността да не бъде изхабена напразно, тъй като дори и да не е сред най-скъпите консумативи, тя струва пари.

Защо обаче употребата на зимна вместо лятна течност за чистачки през лятото е неправилна?

Разлика в свойствата на двата типа използвани препарати

Зимната и лятната течност за чистачки имат своите специфични свойства, предвид условията, в които се използват. Основното такова на зимната течност е, че тя не замръзва, респективно има размразяваща функция. Затова способстват съставки като изопропилов и/или метилов алкохол. В същността си те са токсични и при продължително вдишване могат да бъдат  вредни за здравето.

Лятната течност за чистачки, от своя страна, е предназначена за почистване на друг тип замъсрители. Тя съдържа по-висока концентрация на разтворители и детергенти, като в нея липсват каквито и да било алкохоли. Течността е предназначена за ефективно почистване на остатъци от насекоми, цветен прашец, размекнати частици от асфалта и други подобни. Задача, с която зимната течност за чистачки не би могла да се справи.

С две думи, зимната течност за чистачки не е подходяща за измиване на стъклото ви през лятото – няма да бъде достатъчно ефективна, а изпаренията ѝ могат да бъдат вредни.

Как да премахнем наличната зимна течност за чистачки?

В случай че имате солидно количеството зимна течност за чистачки в резервоара, единственият начин да се отървете от нея е чрез изпръскването ѝ. След като съдът бъде изпразнен, можете да пристъпите към зареждането с лятна течност за чистачки.

Изпръскване на течността може да става поетапно, като я използвате по-често към края на зимния сезон. Този вариант е препоръчителен, в случай че количеството не е чак толкова голямо, а и бихте искали да оползотворите наличното съдържание максимално ефективно. 

При условие че наскоро сте напълнили резервоара си със зимна течност за чистачки, цялото количество от течността е препоръчително да бъде изпръскано на автомивка. Както стана ясно, в зимната течност за чистачки се съдържат вещества, които са токсични за природата и човека. Чрез изхвърлянето ѝ в автомивката тя ще попадне в канализацията, а след това и пречиствателна станция. Също така ще можете да измиете остатъците от течността, останали върху стъклото ви.