Често задавани въпроси от кандидатите за придобиване на категории свързани с управлението на различните видове мотоциклети – категории А, А1, А2

След настъпилите законови промени през последните години настана объркване сред кандидатите за придобиване на категория, позволяваща управлението на мотоциклет. Много често кандидатите имат неяснота относно години, които трябва да са навършили, мощността на...