fbpx

Категория А – град Варна Автошкола ВОЛАН

Минимална възраст за управление на МПС категория А :

 • навършени 24 години (ако не притежава свидетелство за управление с категория А2)
 • навършени 20 години (ако притежава свидетелство за управление категория А2 не по-малко от 2 години).
 • навършени 21 години (ако притежава свидетелство за управление категория А2 не по-малко от 2 години) за управление на триколесни МПС с мощност над 15 kW/h.

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка категория А:

 • да има навършени 23 години и 9 месеца (ако не притежава свидетелство за управление с категория А2);
 • навършени 20 години (ако притежава свидетелство за управление категория А2 не по-малко от 2 години).
 • навършени 21 години (ако притежава свидетелство за управление категория А2 не по-малко от 2 години) за управление на триколесни МПС с мощност над 15 kW/h.
 • да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
 • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;

Обучение:

Учебни часове

 • 40 теоретични часа, ако кандидатът не притежава свидетелство за управление за категория “В”;
 • 4 теоретични часа, ако кандидатът притежава свидетелство за управление за категория “В”

Кормилни часове

 • 20 часа

Лицата, притежаващи свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, преминават практическо обучение от 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен изпит практика и държавен изпит практика (пред ДАИ).

Необходими документи за започване на шофьорски курс категория А:

 • Копие на лична карта;
 • Копие на шофьорска книжка (ако притежават
 • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • 1 бр. Снимка за документи;

Изпити за категория А в град Варна

Теоретични изпити преминават само лицата, които не притежават категория “В”

 

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Лица , придобили правоспоспособност за управление на МПС категория А имат право да управляват :

 

 • Мотоциклети над 650 куб.см – двуколесни превозни средства с или без кош, с ДВГ с работен обем над 50 куб. См, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч;
 • Триколесни – превозни средства с три симетрично разположени колела, с ДВГ с работен обем на цилиндъра над 50 куб. см. , и/или конструктивна максимална скорост , по-висока от 45км/ч.

Превозно средство

Suzuki SV650