fbpx

Категория А1 – град Варна Автошкола ВОЛАН

Минимална възраст за управление на МПС категория А1:         навършени 16 години.

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка категория А1

 • да има навършени 15 години и 9 месеца;
 • да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
 • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;

Обучение

Учебни часове

 • 40 теоретични часа, ако кандидатът не притежава свидетелство за управление за категория “В”
 • 4 теоретични часа, ако кандидатът притежава свидетелство за управление за категория “В”

Кормилни часове

20 кормилни часа

Необходими документи за започване на шофьорски курс категория А1:

 • Копие на лична карта;
 • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • 1 бр. Снимка за документи;

Изпити за категория А1 в град Варна:

Теоретични изпити преминават само лицата, които не притежават категория “В”

 

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Лица , придобили правоспоспособност за управление на МПС категория А1 имат право да управляват :

 

 • Мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. См., с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност / тегло , което не превишава 0,1 kW/kg
 • триколесни МПС с мощност, която не превишава 15 kW.

Превозно средство

Yamaha 125