fbpx

Категория А2

Минимална възраст за управление на МПС категория А2: 

  навършени 18 години.

Изисквания:

  • да има навършени 17 години и 9 месеца;
  • да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
  • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
  • не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;

Обучение

Учебни часове

  • 40 теоретични часа, ако кандидатът не притежава свидетелство за управление за категория “В”;
  • 4 теоретични часа, ако кандидатът притежава свидетелство за управление за категория “В”

Кормилни часове

  • 20 часа (ако не притежава свидетелство за управления кат.В);
  • 14 часа в случай, че притежава категория А1 по-малко от 2 години;
  • 7 часа в сучай, че не притежава категория А1 не по-малко от 2 години

Лицата, притежаващи свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават практическо обучение  от 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”  и полагат вътрешен изпит практика и държавен изпит практика (пред ДАИ).

Лицата, притежаващи свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават практическо обучение от 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен изпит практика и държавен изпит практика (пред ДАИ).

Документи

  • Копие на лична карта;
  • Копие на шофьорска книжка (ако притежават);
  • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • 1 бр. Снимка за документи;

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория А2 има право да управлява :

Мотоциклети с работен обем на двигателя до 500 куб. см

Изпити

Теоретични изпити преминават само лицата, които не притежават категория “В”

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Превозно средство

Suzuki GS 500 E