fbpx

 Категория В – автоматик (В 78) – град Варна Автошкола ВОЛАН

Минимална възраст за управление на МПС от категория В78:

навършени 18 години

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка категория B – автоматик (B78) в град Варна

  • да има навършени 17 години и 9 месеца;
  • да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
  • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
  • не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;

Обучение:

Учебни часове

  • 40 учебни часа теоретично обучение;

Кормилни часове

  • 31 учебни часа практическо обучение ;

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория В 78 има право да управлява моторни превозни средства само с  автоматична скоростна кутия, с допустима максимална маса не по-голяма от 3500кг (включително товара) и 8 пътници плюс водача.

Необходими документи за започване на шофьорски курс категория B/Б автоматик :

  • Копие на лична карта;
  • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование, ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • 1 бр. Снимка за документи;

Изпити за категория B/Б в град Варна :

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Превозно средство

Nissan Micra (Автоматик)