fbpx

Категория В1 – град Варна Автошкола ВОЛАН

Минимална възраст за управление на МПС категория В1:

навършени 17 години

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка категория B1/Б1 в град Варна

  • Да има навършени 16 години и 9 месеца (при записването на курса);
  • Да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • Да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
  • Да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
  • Не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;

Обучение:

Учебни часове

  • 40 учебни часа теоретично обучение;

Кормилни часове

  • 31 учебни часа практическо обучение ;

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория В1 има право да управлява четориколесни превозни средства с маса без товар не повече от 400 кг (550 кг за ПС, предназначени за превоз на товари) и които имат максимална нетна мощност от 15kW.

Необходими документи за започване на шофьорски курс категория B/Б автоматик :

  • Копие на лична карта;
  • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • 1 бр. Снимка за документи;

Изпити за категория B1/Б1/ в град Варна :

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Превозно средство

Aixam