fbpx

Категория “BE”

 

Минимална възраст за управление на МПС категория “ВЕ”:

навършени 18 години

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка за категория BE/БЕ в град Варна

 • Да има навършени 18 години;
 • Да притежава СУМПС кат. В
 • Да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • Да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
 • Да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • Не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;

Обучение:

Учебни часове

 • В курса за категория В+Е не се включва теоретично обучение

Кормилни часове

 • 12 учебни часа – Обучението включва само практическа подготовка. Управлението се провежда на полигон, в населено и извън населено място.

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория ВЕ има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо превозно средство кат.В и ремарке или полуремарке с допустима максимална на ремаркето или полуремаркето не по – голяма от 3500кг.

Необходими документи за започване на шофьорски курс категория BE/БЕ :

 • Копие на лична карта;
 • Свидетелство за управление категория “B”
 • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;– Лична карта;
 • 1 бр. Снимка за документи

Изпити за категория BE/БЕ в град Варна :

За категория "ВЕ" изпитът е само практически

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

 • Вътрешен изпит практика;
 • Държавен изпит практика (пред ДАИ) в две части:
 1. Полигон и изпълнение на елементи;
 2. Управление на автомобил с ремарке в градски условия

Превозно средство