fbpx

Категория С

Минимална възраст за управление на МПС кат С:

навършени 21 години

!!! Допуска се придобиване на категория „С“ за кандидати, навършили 18 години –  при условие, че кандидатът притежава удостоверение за професионална компетентност преди да подаде документите си в КАТ;

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка за категория С в град Варна 

 • да има навършени 18 години ;
 • да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
 • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;
 • да са издържали успешно изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат.В или С1;
 • да притежава валидно удостоверение за психологическа годност;

Обучение:

Учебни часове

 • 14 учебни часа теоретично обучение;

Кормилни часове

 • 20 учебни часа практическо обучение ;

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория С има право да управлява моторни превозни средства , чиято максимална е по-голяма от 3500кг  ,проектирани и конструирани за превоз на не повече от  8 пътници плюс водача. МПС от кат.С може да образува състав с ремарке с допустима максимална маса , която не надвишава 750кг.

Необходими документи за започване на шофьорски курс категория С :

 • Копие на лична карта;
 • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • 1 бр. снимка за документи;
 • Шофьорска книжка и контролен талон;
 • Валидно удостоверение за психологическа годност;

Изпити за категория C в град Варна :

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Превозно средство