fbpx

Възстановяване на контролни точки

Всеки водач на МПС притежава максимален размер на контролни точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата 39 точки. При първоначално издаване на свидетелство за правоуправление притежателят му получава 26 точки. След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на книжката получава още 13 контролни точки. При извършване на определени нарушения от ЗДВП на водача се отнемат определен брой контролни точки които могат да бъдат възстановявани след преминато периодично обучение.

Водачът се наказва с отнемане на контролни точки в следните ситуации:

т.1 - За управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително

– 10 контролни точки;

т.2 - Когато нарушението по т. 1 е извършено повторно

– 15 контролни точки;

т.3 - За отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - 12 контролни точки;

– 12 контролни точки;

т.4 - За управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места

– 8 контролни точки;

т.5 - За управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер

– 10 контролни точки;

т.6 - За управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер

– 10 контролни точки;

т.7 - За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място

– 12 контролни точки;

т.8 - За неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" или неправилно изпреварване

– 8 контролни точки;

т.9 - За използване на мобилен телефон

– 6 контролни точки;

т.10 - За неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска

– 6 контролни точки;

т.11 - За превозване на деца в нарушение на изискванията

– 6 контролни точки;

т.12 - За преминаване при червен сигнал на светофара

– 8 контролни точки;

т. 13 - Когато нарушението по т. 12 е извършено повторно

– 12 контролни точки;

т. 14 - За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека

– 8 контролни точки;

т. 15 - Когато нарушението по т. 14 е извършено повторно

– 8 контролни точки;

На водач, който притежава контролен талон “Водач на МПС без наказания”, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.

Възстановяване на контролни точки:

Всички водачи на МПС имат възможност веднъж в последователни 12 месеца да възстановят не повече от 13 контролни точки (1/3 от лимита) Автошкола “Волан” ЕООД провежда курс за възстановяване на отнети контролни точки ежеседмично, в рамките на 6 учебни часа.

За повече информация относно Административно наказателната отговорност на водачите може да разгледате в “Закона за движение по пътищата”