fbpx

КУРСОВЕ ЗА АВТОМЕХАНИЦИ

Курсове за автомеханици - Варна
Автомеханици

Учебен център „ВОЛАН“ ЕООД организира и провежда курс за професионално обучение за „Монтьор на автотранспортна техника“ – II-ра  степен на професионална квалификация и „Техник на транспортна техника“ – III-та степен на професионална квалификация.

Обученията за придобиване на професионална квалификация се провеждат съгласно одобрени рамкови програми от НАПОО.

Курсовете включват теоретично и практическо обучение.

 • Лицата придобили специалност „Монтьор на автотранспортна техника“ – II-ра степен на професионална квалификация имат право да работят като „Автомеханици“ и като членове на комисии за извършване на прегледи за техническа изправност на автомобили в лицензирани пунктове за техническо обслужване.
 • Лицата придобили специалност „Монтьор на автотранспортна техника“ – III-та степен на професионална квалификация имат право да работят като „Автомеханици“ и като председатели на комисии за извършване на прегледи за техническа изправност на автомобили в лицензирани пунктове за техническо обслужване.

Забележка: Лицата придобили професионално обучение за „Монтьор на автотранспортна техника“ – II-ра  степен на професионална квалификация и „Техник на транспортна техника“ – III-та степен на професионална квалификация нямат право да разписват пътни листи и да извършват предпътна проверка за техническа изправност на МПС в транспортни фирми, освен ако не са завършили специалности в средното или висше образование които са допустими.

 • След завършване на курса се издава свидетелство за правоспособност от МОН.

 • Свидетелството за правоспособност е валидно за територията на ЕС след превод и легализация.

Списък на специалностите, които трябва да са завършили лицата,

извършващи предпътни прегледи за техническа изправност на ППС

А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър по следните специалности:

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобилен транспорт, трактори и кари.
 3. Автомобилна техника.
 4. Автомобилен транспорт.
 5. Селскостопански машини.
 6. Транспортна техника и технологии.
 7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
 8. Автомобилен и мотоциклетен спорт.
 9. Технология и управление на транспорта.

В. Средно техническо образование по следните специалности:

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобили и кари.
 3. Автомобилна електротехника.
 4. Управление на транспортно предприятие:
  1. в автомобилния транспорт;
  2. в градския транспорт.
 5. Технология и организация на автотранспортна техника.
 6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
 7. Механизация на селското стопанство.

Б. Висше образование с образователна степен специалист по следните специалности:

 1. Двигатели с вътрешно горене.
 2. Автомобили.
 3. Механизация на селското стопанство.
 4. Технология и организация на автотранспортна техника.
 5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
 6. Tехнология и управление на транспорта.
 7. Учител по практика

Г. Средно специално образование по следните специалности:

 1. Монтьор на автомобили и водач на МПС, категория „С“ или „В“.
 2. Монтьор на кари и водач на МПС, категория „Т“ или „С“.
 3. Автокаросерист и водач на МПС, категория „В“ или „С“.
 4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС, категория „Т“ или „С“, или „В“.
 5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория „В“ или „С“.
 6. Монтьор –водач на тролейбус.
 7. Монтьор –водач на трамвайна мотриса.
 8. Машинист –монтьор на ПСМ и водач на МПС, категория „С“ или „Т“.“

Г. Завършили ВВУ

С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква „А“, а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил „Автомобилисти“ с курс на обучение не по-малък от 2 години

ОБУЧЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ

 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от лична карта;
 • Медицинско свидетелство за работа;
 • Снимки паспортен формат 2бр.;

ЗАПИСВАНЕ:

Извършва се в офиса на “ВОЛАН” ЕООД:

 

📍 Гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ №1, ет-5, офис №1; 

📞Тел. за връзка: 052694400; 0887300330