fbpx

Психологическа лаборатория 

към ВОЛАН ЕООД

В психологическата лаборатория на “ВОЛАН” ЕООД се провеждат психотестове на кандидат водачи на МПС, професионални водачи на МПС, таксиметрови водачи и водачи на МПС с временно отнето свидетелство за управление.

Психологически изследвания

Кой подлежи на психотест?

 

 • Всички кандидати за категории C, D, C1, D1 както и Ттб и Ттм.
 • Всички шофьори на такси;
 • Всички професионални шофьори на МПС, извършващи обществен превоз на пътници или товари.
 • Граждани притежаващи чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които искат да го заменят с българско.
 • Водачи извършили пътно транспортно произшествие – ПТП.
 • За възстановяване на отнета шофьорска книжка, поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
 • При временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП.
 • За водачи, лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).

Тест

Състои се от 4 части.

Документи

 • копие и оригинал на свидетелсто за управление на МПС;
 • копие и оригинал на контролен талон.

За лицата с временно отнето свидетелство за правоуправление  се изискват допълнителни документи при явяване на психотест

 • Лична карта,
 • Справка от КАТ за нарушител на региона,
 • Копие на акт, заповед или съдебно решение за временно отнемане на свидетелството.

Успешно преминат курс

На лицето се издава удостоверение.

Неуспешно преминат тест

Документ не се издава. В такъв случай изследваният кандидат подлежи на повторен психотест в рамките на 6 месеца от предходния, в същата психолаборатория.

Валидност на свидетелството

 • Таксиметрови шофьори, кандидат водачи за категории C, D, C1, D1 , Ттб , Ттм и водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари получават удостоверение за срок от 3 години.
 • При навършване на 65 годишна възраст срокът на валидност на удостоверението е 1 година.
 • Удостоверение за психологическа годност за възстановяване на свидетество за правоуправление се издава за срок от 1 година.