fbpx

Категория D

Минимална възраст за управление на МПС кат D:      24 години;

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка категория D в град Варна 

 • да има навършени 23 години и 9 месеца ;
 • да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
 • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;
 • да притежава СУМПС от кат.С получено 2 години преди датата на записване за обучение кат.D ;
 • да притежава валидно удостоверение за психологическа годност;

Обучение:

Учебни часове

 • 6 учебни часа теоретично обучение;

Кормилни часове

 • 16 учебни часа практическо обучение

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория D има право да управлява моторни превозни средства ,проектирани и конструирани за превоз на  повече от  8 пътници плюс водача. Към МПС от кат.D може да се прикачва  ремарке с допустима максимална маса , която не надвишава 750кг.

Необходими документи за започване на шофьорски курс за категория D :

 • Копие на лична карта;
 • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • 1 бр. Снимка за документи;
 • Шофьорска книжка и контролен талон;
 • Валидно удостоверение за психологическа годност;

Изпити за категория D в град Варна :

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Превозно средство

Шофьорски курсове - Варна - категория D /Д/