fbpx

Категория B/Б/ – град Варна Автошкола ВОЛАН:

Минимална възраст за управление на МПС категория B:

навършени 18 години

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка категория B/Б/:

  • Да има навършени 17 години и 9 месеца;
  • Да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • Да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
  • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
  • Не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;

Обучение за категория B :

Учебни часове

  • 40 учебни часа теоретично обучение;

Кормилни часове

  • 31 учебни часа практическо обучение ;

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория В има право да управлява моторни превозни средства с допустима максимална маса не по-голяма от 3500кг (включително товара) и 8 пътници плюс водача.

Необходими документи за започване на шофьорски курс категория B /Б/:

 

  • Копие на лична карта;
  • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
  • 1 бр. Снимка за документи;

Изпити за категория B в град Варна :

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Превозни средства

BMW R5

Honda Civic i-CTDi

Peugeot 208