fbpx

Категория “СЕ”

Минимална възраст за управление на МПС кат СE:

навършени 21 години

Изисквания за започване на курс за шофьорска книжка за категория CE в град Варна

 • да има навършени 20 години и 9 месеца ;
 • да има завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • да отговря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДвП;
 • да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС;
 • да притежава СУМПС от кат.С получено 1 година преди датата на записване за обучение кат.СЕ ;

Обучение:

Учебни часове

 • 4 учебни часа теоретично обучение;

Кормилни часове

 • 16 учебни часа практическо обучение ;

  Управлението се провежда на полигон, в населено и извън населено място.

Лицето , придобило правоспоспособност за управление на МПС категория “СЕ” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС кат.С и ремарке или полуремарке  с допустима максимална  по-голяма от 750кг 

Необходими документи за шофьорски курс за категория CE :

 • Копие на лична карта;
 • Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
 • Копие на диплома за завършен първи гимназиален етап (10 клас) или основно образование , ако датата на издаване на дипломата е преди 26.09.2017г;
 • 1 бр. Снимка за документи;

Изпити за категория CE в град Варна :

След приключване на теоретичното обучение, кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит теория;
• Държавен изпит теория (пред ДАИ);

След приключване на практическото обучение , кандидатът се явява на :

• Вътрешен изпит практика;
• Държавен изпит практика (пред ДАИ);

Превозно средство