fbpx

БЧК курс за шофьорска книжка

Всички кандидат-водачи на МПС задължително трябва да преминат курс по оказване на първа помощ при пътнотранспортни произшествия. Той се провежда във всички областни съвети на БЧК в страната, като за град Варна адресът  е – ул. “Братя Шкорпил” №3.

Продължителност за БЧК курс за шофьорска книжка:

Обучението преминава в рамките на 8 учебни часа /1 работен ден/ и включва теоретична подготовка и практически упражнения. На място курсистите могат да си закупят и специализирано учебно ръководство.

Цената на БЧК курса за шофьорска книжка е: 60 лв.

Записване за БЧК курс за шофьорска книжка е само онлайн на сайта на БЧК :

Колко време важи сертификатът от преминат БЧК курс за шофьорска книжка?

Сертификатът, който се издава след приключване на курса е с европейска валидност и важи 5 години от датата на издаване. Ако в рамките на този срок, кандидат-водачът на МПС е преминал успешно своя шофьорски курс, но не е подал документи за издаване на шофьорска книжка в КАТ, ще трябва отново да премине курс по оказване на първа помощ при пътнотранспортни произшествия в БЧК.

Освободени лица от преминаване на БЧК курс за шофьорска книжка:

От провеждането на такъв курс са освободени лица с медицинско образование степен „магистър“ по медицина или стоматология, лица с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска  сестра“. Освобождават се също и лица притежаващи удостоверения от БЧК за завършен курс за:

1. За Първа помощ на работното място;

2. За планински и воден спасител;

3. Обучени по ПДП членове на НЕРБАК и ДЕРБАК;

4. Сертифицирани доброволци на трето и четвърто ниво от обучителната система на БМЧК;

5. Парамедици.

Освобождават се също:

1. Студенти по медицина и стоматология със завършено симестриално обучение и след представяне на заверен от администрацията на университета документ;

2. Студенти от Полицейската академия на МВР в Симеоново, които учат един семестър Първа помощ, срещу служебна бележка от администрацията на учебното заведение за завършен курс или диплома за завършено образование;

3. Лица с образователно квалификационна степен на висше образование акушерка;

4. Лица, притежаващи удостоверение за завършен курс по ПДП, издадено от други национални дружества на ЧК/ЧП, в това число и от други институции в чужбина с печат на Глобалния референтен център на ЧК/ЧП в срок на валидност /пет години от издаването му/.