След настъпилите законови промени през последните години настана объркване сред кандидатите за придобиване на категория, позволяваща управлението на мотоциклет. Много често кандидатите имат неяснота относно години, които трябва да са навършили, мощността на мотоциклета, който ще могат да управляват, както и продължителността на шофьорския курс за всяка една от категориите. Някой от тях са:

 

– „За колко време ще мога да изкарам категория А, А1 или А2?“

 

Продължителност на обучение:

За трите категории теоретичното обучение е 40 учебни часа. Практическото обучение се състои от 20 учебни часа. Практическото обучението включва управление в градски условия, както и различни упражнения на площадка. Те целят развиване на умения за равновесие и достигане на скорост за определена дистанция. Продължителността на курса зависи до голяма степен от кандидатът – колко често посещава практическите часове и как се справя с практическите упражнения.

*Ако кандидатът притежава свидетелство за правоуправление от категория B, теоретичното обучение не е задължително.

– „На колко години мога да започна курса за категория А,А1,А2?“

 

– „До колко кубика може да бъде мотоциклета, управляван с категория А, А1,А2?“

 

Към категориите следват съответните характеристиките:

 

Само практическо обучение преминават и кандидатите за тази категория, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория А1, А2. След придобиването на категория А, можете да управлявате всички видове мотоциклети без ограничения. Придобиването на тази категория е възможна след навършването на 24 години, освен ако не притежавате свидетелство за управление от категория А2. Две години след придобиването на категория А2, можете да придобиете категория А (т.е. най-рано на 20 годинишна възраст, ако сте придобили категория А2 на 18);

След придобиване на категорията можете да управлявате мотоциклет с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност – не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg. Придобиването на тази категория е най-рано на 16 годишна възраст. Най-рано кандидатът може да запише за обучение в Автошкола „ВОЛАН“ 3 месеца преди да бъдат навършение годините.

Само практическо обучение преминават кандидатите за придобиване на категория А2, които вече притежават правоспособност за управление МПС от категория А1. След придобиването на категория А2, можете да управлявате мотоциклети с мощност, която не превишава 35 Kw и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 Kw/KG . Удвоената реална мощност не трябва да е по-голяма от нетната мощност на двигателя. Придобиването на категория А2 е възможно най-рано на 18 годишна възраст като записването за обучението може да бъде 3 месеца преди навършване на годините.