fbpx

Преминаване през кръгови кръстовища – топ грешките, допускани от водачите

Кръговите кръстовища са все по-често срещани по пътищата у нас. Популярни още като “кръгово движение” или “колело”, този тип кръстовища заменят много стандартни такива, особено около големи пътни връзки или входове/изходи на големите градове. Според експерти и статистически данни на компетентните органи, кръговите движения се характеризират с по-малка опасност от създаване на ПТП-та, спрямо традиционните им аналози.

Притеснения обаче поражда фактът, че много нови, а нерядко и по-опитни, шофьори допускат грешки, преминавайки през кръгови кръстовища. При старите водачи грешките са обусловени най-вече от ограниченото разпространение на подобни кръстовища у нас допреди няколко години, когато те са се учили да шофират. За новите шофьори обуславящи фактори са липсата на теоретични знания или бързо забравени уроци, предадени им от инструктора по време на шофьорския курс.

Преди да продължим напред, важно е да отбележим, че Законът за движение по пътищата не регламентира изрично правилата за движение в кръгово кръстовище. Следователно, за преминаването в него се прилагат общите такива за движение в кръстовищата.

Нека видим кои са най-често допусканите грешки при преминаване през кръгови и как да ги избегнем.

Навлизане и излизане от кръстовището от грешната пътна лента

Основно правило при навлизане в кръгово движение е водачите да се придържат в дясно по посоката на движение. Това правило е общовалидно за движение по пътищата в България.

Абсолютно задължително е водачът да се пристрои в дясна пътна лента, когато планира да напусне кръстовището от първия му изход. За да изпълни маневрата правилно, шофьорът следва да подаде навременен светлинен сигнал за намерението си още при навлизането в кръстовището.

Когато се планира напускане на кръговото кръстовище от втори, трети, четвърти и всеки следващ изход, водачът следва да заеме лява пътна лента (ако са налични повече от две – тази, чиято маркировка указва желаната от водача посока) непосредствено преди навлизането му в кръстовището. Навлизането става с подаден ляв светлинен сигнал, който бива заменен с десен непосредствено преди излизането от кръстовището.

Левият сигнал при движение в колелото съобщава на другите водачи, че планираме да останем в кръговото движение до момента, в който не го заменим с десен, за да заявим, че ще напуснем кръговото движение.

Когато кръговото кръстовище е съставено от повече от две пътни ленти, тогава водачът следва да се ръководи от поставената пътна маркировка. Тя указва разрешената посока за движение във всяка една от тях.

Вниманието към кръговите движения за от изключителна важност. Автошколите трябва да осигурят наличието на това упражнение по време на шофьорския курс.