fbpx

Професионална компетентност – кои водачи имат нужда от такава?

За управлението на някои категории автомобили, различни от лек автомобил и мотоциклети (кат. А и B), е необходимо придобиването на допълнителна професионална квалификация. Тя се удостоверява с Карта за квалификация на водача издадена от ИИАА.

Много водачи, след като придобият шофьорска книжка за управление на лек автомобил, решават да се занимават професионално с превоз на пътници и/или товари, придобивайки категории C и D. Изкарването на курс за управление на съответните категории МПС е първата стъпка от това да станат професионални шофьори.

Следващата информация е за тези от вас, които се интересуват от въпроса що е то професионална компетентност и имат ли нужда от такава.

Що е то професионална компетентност и кои водачи се нуждаят от такава?

Законът предвижда наличието на задължителен набор от документи, които професионалните шофьори следва да притежават, за да шофират на територията на България и Европейския съюз:

  • Психотест – удостоверение за психологическа годност на водача;
  • Карта за квалификация на водача, издадена от ИИАА след предоставяне на удостоверение за преминат курс за професионална квалификация от учебен център.

Два са видовете водачи, които имат нужда от професионалната компетентност, за да упражняват тази дейност легално:

  • Международни водачи на автобуси;
  • Международни водачи на тежкотоварни автомобили (влекачи).

Нуждата от Карта за квалификация на водача е задължителна за водачите на тежкотоварни автомобили за превоз на стоки и различни видове товари, като важат същите условия и за превозващите пътници с автобус.

Какви видове курсове за професионална компетентност има?

Видовете курсове за професионална компетентност са два – такъв за “Начална квалификация” и такъв за “Периодична квалификация”. Те са относими за двете основни категории МПС – C (превоз на товари) и D (превоз на пътници).

През курс за Начална квалификация преминават следните категории водачи:

  • придобилите правоспособност за управление на МПС след 10.09.2008 г. за кат. D1, D или D1Е, DE;
  • придобилите правоспособност за управление на МПС след 10.09.2009 г. за кат. С1,C или С1Е, CE.

Курсът е с продължителност 200 учебни часа, трае около 27 дни и приключва с полагането на изпит в автошколата. След успешно приключване на същия водачът получава Удостоверение за професионална компетентност.

През курс за Периодична квалификация преминават следните категории водачи:

  • придобили правоспособност за управление на МПС преди 10.09.2008 г. за кат. D1, D или D1Е, DE;
  • придобили правоспособност за управление на МПС преди 10.09.2009 г. за кат. С1,C или С1Е, CE.

Курсът е с продължителност 47 учебни часа, трае около 7 дни и за приключването му не се полага изпит. След успешно приключване на курса водачът получава Удостоверение за професионална компетентност.

Какви са стъпките след преминаване на курса за професионална компетентност?

След успешно преминат курс за придобиване на професионална компетентност, водачът следва да подаде искане за издаване на Карта за квалификация на водача до структурата на ИИАА по местоживеене. Подава се полученото Удостоверение за професионална компетентност, снимка в паспортен формат и документ за платена държавна такса.

Картата се издава за приблизително 20 работни дни. Тя е с валидност 5 години, считано от датата на придобиването ѝ. След изтичане на този срок водачът отново преминава курс за периодична квалификация и процедурата се повтаря.