fbpx

Пътни знаци, чието значение, често можем да объркаме

Пред или след знака, указване на задължителна посока на движение – знаците със задължителни предписания, които могат да ни объркат?

Отличното познаване значението на пътните знаци и правилата за движение, които същите указват, имат определящо значение за безопасното поведение на пътя на всеки водач. Независимо дали по време на шофьорския курс или след това, тези знаци винаги са объркващи за голяма част от шофьорите. Теоретичните знания за тях могат да бъдат определени като сравнително прости. Когато неопитните шофьори се сблъскат с някои по-рядко срещани от тях на пътя, те могат да се замислят какво да правят. Много често, когато водачите се запишат на опреснителен курс, те не помнят значението на тези знаци. Това може да се окаже предпоставка за ПТП.

В тази връзка, тук решихме да обърнем внимание на една група пътни знаци, за която практиката ни в обучението на шофьори е доказала, че могат да бъдат объркващи. Нека видим кои знаци от група “Г” – знаци със задължителни предписания, затрудняват водачите, за да ги обясним накратко.

Кои знаци указват задължително движение пред знака?

Знаците със задължителни предписания, както е видно от името им, имат задължителен характер. Те указават задължителна посока на движение пред или след знака

Знаци Г7 и Г8 със задължително предписание премини пред знака в съответната посока

Знак Г7 – “Движение само надясно пред знака” и знак Г8 – “Движение само наляво пред знака” са двата пътни сигнала, които често объркват шофьорите. Ключовата дума тук е пред, т.е. срещайки този знак на пътя, шофьорът е длъжен да предприеме маневра в съответната посока, която му се оказва – наляво или надясно, без да преминава след знака. Практически той е задължен да се движи успоредно на него.

Двата знака често се срещат на кръстовища, където определят правилната посока за движение. Могат да бъдат поставени и при временни промени в регулацията на движението (когато се прави ремонт, дадена улица е затворена и други). При всички случаи предписанията им имат задължителен характер.

Знаци Г9, Г10 и Г11 със задължително предписание премини в съответната посока от знака

Знаците Г9 – “Преминаване отдясно на знака” и Г10 – “Премини отляво на знака” са другите знаци относно задължително преминаване в съответната посока. Предвид визуалната си прилика със знаци Г9 и Г10 те често се бъркат. Тук бихме могли да споменем още и знак Г11 – “Премини отляво или отдясно на знака”. Тези пътни сигнали информират водачите кой е правилният път при преминаване. Позиционират се на големи кръстовища или при временна регулация на движението, за да определят точното място, откъдето следва да преминат шофьорите при завой.

Кои знаци указват задължително движение след знака?

Знаците от група Г с номера 1, 2 и 3 задължават водачите да поемат в тази посока, преминавайки след знака. Практиката сочи, че те не са толкова объркващи, но отново поради визуалната си прилика с гореспоменатите, си струва да ги споменем. Г1 указва задължителна посока направо след знака, Г2 – движение само надясно след знака и Г3 – движение само наляво след знака.

Финални думи

Знаците, определящи задължителна посока на движение, могат да бъдат объркващи за по-неопитните водачи на пътя. Тяхното значение обаче никога не бива да бъде пренебрегвано. Всеки шофьор трябва да е наясно с тяхното значение, преди да остане самостоятелно на пътя. Както стана ясно и от името на групата, в която са селектирани, те определят задължително преминаване пред или след знака. Освен наказуемо, нарушаването им може да бъде и опасно за участниците в движението – влизане в насрещно движение, в забранена улица (с еднопосочно движение) и т.н. Ако водач забележи, че не познава тези знаци е добре да прочете отново закона и да приложи наученото. В случай, че има нужда от подкрепа на професионалист до себе си, е добре да премине през опреснителни часове.