fbpx

4 често задавани въпроса при стартиране на шофьорски курс

Освен нова възможност, стартирането на шофьорски курс за придобиване на категория B е и предизвикателство за решилите да усвоят в пълнота спецификите при управление на автомобила. Съвсем естествено е курсистът да си задава различни въпроси, с оглед на това да получи добра осведоменост около новото начинание.

Ето защо в следващите редове решихме да обърнем внимание именно на тази тема, обобщавайки 4 често задавани въпроса за шофьорския курс и давайки техните отговори.

За колко време мога да изкарам пълен шофьорски курс?

Срокът за преминаване на пълен курс по теория и практика за придобиване на категория B – управление на лек автомобил, е минимум един месец. С други думи, това са около 22-25 дни. В този период курсистът следва да премине общо 71 учебни часа, 40 от които с теоретична насоченост, а 31 – по практическо управление на автомобила (кормуване).

Като включим и вътрешния теоретичен изпит (в самата школа), както и тези, които следва да се положат пред ДАИ по теория и практика (външен изпит), не бихме могли да говорим за срок по-малък от месец.

Важно е да направим уточнението, че изпитите пред ДАИ зависят от множество фактори, независими от автошколата, като свободни изпитни дати и възпрепятствани инструктор и/или кандидат-водач. При добра организация между страните обаче, може да бъде постигната отлична координация.

Какво представлява теоретичната част на курса?

Теоретичните знания се преподават на кандидат-шофьорите в рамките на няколко лекционни курса в зала за обучения на автошколата. Често подценявана от водачите за сметка на практическата част, теорията е особено важен момент от цялостното обучение по управление на МПС.

В теоретичните лекции обучаващите обръщат внимание на най-важните теми от Правилника за движение по пътищата. Разглеждат се теми като ред за преминаване в регулирани и нерегулирани кръстовища, пътни знаци относно предимство, регулировчик и други, които иначе биха били трудни за разбиране самостоятелно. За да се подготви отлично за кандидат-шофьорския си изпит, курсистът следва да е наясно с цялата теоретична част от предоставеното му учебно помагало.

Каква е продължителността на един учебен час по теория и по практика?

Теоретичните часове са съобразени с актуалната организация за учебното време, прилагана в училища и учебни центрове у нас, а именно 1 учебен час се равнява на 45 минути. Учебният час по управление на автомобил е 50 минути. Цялостната организация по управлението на часовете за предаване на теорията и кормуването се изготвя от автошколата и съобразно възможностите на курсиста. При всички случаи теоретичната подготовка предхожда сядането зад волана и излизането на пътя с инструктор.

В какво се изразяват финалните изпити по теория и по управление на автомобила?

Изпитът по теория не е по-различен от вътрешния изпит, който курсистът полага в автошколата. С тази разлика, че той се организира и провежда в определени дата и час от ДАИ. Провежда се електронно – посредством специализирани устройства (таблети) и е с продължителност от 40 минути. За да се яви на практически изпит, водачът следва да завърши изпита си с оценка “да”.

Решаващият изпит за придобиване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) е този пред инспектор от ДАИ. Той проверява уменията на кандидат-водача да управлява МПС, съгласно Закона за движение по пътищата. С други думи, от курсиста се изисква да приложи едновременно наученото по теория в практиката пред независим изпитващ орган. Изпитът се провежда по предварително изтеглен в деня на изпита маршрут и се записва с камера. При получаване на оценка “да”, водачът приключва успешно своя изпит.

Придобиването на официален документ СУМПС става чрез подаване на набор от документи към КАТ. След като книжката е готова водачът официално има право да шофира автомобил.