fbpx

Безопасна смяна на пътни ленти в зимни условия – какво казват експертите?

Зимата безспорно е един от най-опасните и трудни сезони за шофиране. От друга страна, този период от годината е определян и като един от най-подходящите за стартиране на шофьорски курс.

И все пак, заснежаването и заледяването на пътя носят със себе си редица рискове, които не бива да подценяваме. Предвид високия брой пътнотранспортни произшествия, случващи се при тези неблагоприятни метеорологични условия, решихме да споделим с вас едно “златно правило” във връзка с уменията за шофиране през зимата.

Оказва се, че много водачи не знаят как да сменят пътните ленти при зимни условия, независимо дали са имали такива упражнения по време на шофьорския курс. Това може да бъде опасно както за тях, така и за останалите водачи на пътя. В тази връзка, в следващите редове отговаряме накратко на въпроса как да сменяме пътната лента безопасно в зимни условия?

Оценяваме ли риска и знаем ли как да овладеем автомобила?

Ледът не е единственият проблем на пътя през зимата. Не по-малко опасен е прясно навалелият сняг и/или разтопен такъв, който допринася за образуването на мокра пътна настилка.

По време на шофиране рискът автомобилът да стъпи на няколко различни повърхности (лед, сняг, влага), да поднесе, а това да доведе до загуба на контрол върху управлението му, не е никак малък. Всеки зад волана трябва да си дава ясна сметка, че зимната обстановка по пътищата у нас не бива да се подценява.

Характерно за зимното шофиране е явлението “циклично занасяне”. Всеки шофьор трябва да е запознат с начините за действие, с които да изкара превозното средство от тази ситуация. Тук начинът на действие зависи от ситуацията и стила на шофиране.

Съществува общоприето правило, което важи за всички автомобили – от категория B1/ Б1/ до големите категории – D/Д/ и СЕ, и то гласи, че при зимни условия на пътя престрояването за заемане на друга пътна лента не бива да се прави с една-единствена маневра.

Правилно престрояване върху лед и сняг – “златно правило” с две маневри

Според експерти в областта на автомобилизма, безопасната смяна на различните пътни ленти през зимния сезон трябва да бъде разделена на две отделни маневри. Наред с това, те не бива да са резки и бързи, тъй като подобно поведение върху заснежен, мокър или заледен път може да бъде изключително опасно.

Златното правило, което споделят експертите, включва следните две прости стъпки:

  • Първата стъпка е да “стъпим” в лентата, в която искаме да се престроим, с едната двойка колела в съответната посока. С това си действие бихме могли да преодолеем снежния парапет между двете пътни ленти;
  • Втората стъпка е да направим същото, но с втората двойка колела, с което практически вече ще сме осъществили маневрата в пълнота.

На пръв поглед тази поредица от две прости действия може да ни се струва не особено ефективна. Истината е, че този ред на действия ще минимизира времето, в което двойките странични колела на автомобила ще бъдат на различни повърхности. По този начин рискът от загуба на контрол, поднасяне и инциденти се минимизира значително.

Двукратната маневра намалява рисковете от загуба на управление на автомобила и опасност от предизвикване на ПТП, независимо дали караме в града, и/или шофираме извънградско. Важно условие е маневрите да се извършват много плавно и с подходящата скорост.

Ако насочим предните колела на автомобила към съседната пътна лента, съществува риск предаващата страна на автомобила да остане върху различна повърхност. Ако тя е заледена, влажна или заснежена, колата може да поднесе и да изгубим контрол върху управлението ѝ.